top of page

Cookie Policy

ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ
 

Mildmania Oyun Sistemleri Anonim Şirketi (“Mildmania”), kişisel verilerinizin gizliliğine en üst seviyede önem vermektedir. Mildmania, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte olup çerez kullanımı yoluyla işlenen kişisel verilerinizi, Kanun ve diğer uygulanabilir mevzuat uyarınca, işbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nde yer alan şartlar kapsamında Mevzuat’ta belirtilen yükümlülüklerine uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçları ile uygun şekilde işlemektedir.

 

A. Çerez Nedir? 

 

Çerez, ziyaret edilen internet sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Sitenin ziyaretinizle ilgili bilgileri hatırlamasına yardımcı olur. Bu da siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde size kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.

 

B. Websitemizde Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

 

Websitemizde kullanılan çerezler, “Google Analytics 4” kapsamında üçüncü taraf çerezleri olarak, zorunlu çerezler ile kalıcı ve oturum çerezleridir. Websitemizde kullanılan çerezler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

Çerez Adı

Varsayılan Sona Erme Süresi

Açıklama

_ga

2 yıl

Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

_gid

24 saat

Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

_ga_<container-id>

2 yıl

Oturumu yinelemek için kullanılır.

_gac_gb_<container-id>

90 gün

Kampanyalarla ilgili bilgileri içerir. 

 

Kullandığımız çerezlerle ilgili olarak detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

 

Tarayıcı ayarlarınız üzerinden çerezleri kabul etmeyebilir veya uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini hakkında bilgi bulunmaktadır:

Chrome Tarayıcı: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

 

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

C. Çerezlerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

 

Mildmania, çerezleri, Kanun kapsamında veri sorumlusu olan Mildmania’nın (i) hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, (iii) veri sorumlusu Mildmania’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve (iv) bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlemektedir.

 

Bunun yanında Mildmania, çerezleri, e-bülten aboneliğinin takibi, iletişim formlarının takibi, kullanıcıların websitesi içinde gezinmelerine yardımcı olunması ile talep edilmesi halinde kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda işlemektedir.

 

D. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 

Çerez yoluyla işlenen kişisel verileriniz, Mildmania’nın websitesinde kullanılan çerezler ile otomatik olarak elde edilmektedir.

 

E. Mildmania’nın Kişisel Verileri Aktardığı Kişi ve Kurumlar ile Aktarım Amaçları

 

Mildmania, çerez kullanımı yolu ile işlenen kişisel verilerinizi, e-bülten aboneliğinin takibi, iletişim formlarının takibi, kullanıcıların sayfa içinde gezinmelerine yardımcı olunması ile talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçlarıyla servis sağlayıcılarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un veri aktarımına ilişkin olan 8. Maddesi ile yurtdışına aktarıma ilişkin 9. Maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması yoluyla aktarabilecektir.

 

F.  lgili Kişi Olarak Haklarınız

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  4. Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

  5. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

 

  1. Haklarınızı Kullanma Usulü

 

Yukarıda yer alan haklarınız doğrultusunda başvurunuzu ve taleplerinizi içeren dilekçenizi, Mildmania’nın internet sitesinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak;

 

Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Galyum Apt. No: 27/1 Çankaya/Ankara/Türkiye adresinde bulunan Mildmania’nın merkezine kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yoluyla veya aynı adrese posta ile göndermek suretiyle veya,

 

Güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanılarak ya da tarafımıza daha önce bildirilen ya da sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak Mildmania’ya ait weare@mildmania.com adresine veya mildmania@hs01.kep.tradresine e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek Mildmania’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır.

 

Kişisel verilerinizin saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin olarak Mildmania’nın Veri Saklama ve İmha Politikası’na, ayrıca Mildmania’nın Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na Mildmania’nın internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

bottom of page